Tập đoàn Điện lực EVN tại số 11 Cửa Bắc- Quán Thánh- Ba Đình- Hà Nội

Chủ Đầu tư: Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Vị trí: Số 11 Cửa Bắc, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Quy mô:03 tầng hầm; 35 tầng văn phòng với hơn 83.000 m2 sàn
Thông tin khác: Trụ sở làm việc Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam và các công ty trực thuộc
Dịch vụ cung cấp: 

– Dịch vụ Kỹ thuật Tòa nhà EVN

– Dịch vụ Lễ tân Tòa nhà EVN

Trả lời