DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Quản lí và vận hành tòa nhà chung cư nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của tòa nhà diễn ra với chất lượng tốt nhất, an toàn nhất. Bao gồm một số hoặc toàn bộ các hoạt động sau: Đảm bảo an ninh, trật tự; Dịch vụ vệ sinh; Quản lý và chăm sóc khách hàng, đối nội, đối ngoại, nhân sự, giám sát hoạt động; Vận hành, bảo trì bảo dưỡng và ngăn ngừa sự cố của toàn bộ hệ thống kỹ thuật tòa nhà; Marketing…

Hệ thống kỹ thuật tòa nhà thường bao gồm

Nhằm nâng cao chất lượng nhân sự trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà, An Điền thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nội bộ như : Quản lý nhân lực, vận hành và quản lý tài sản, quản lý tài chính, quản lý khách hàng, quản lý rủi ro, quản lý cảnh quan môi trường tòa nhà, quản lý hành chính, nhóm kiến thức về pháp luật, quản lý vận hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp thoát nước trong tòa nhà, quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió – cấp nhiệt, quản lý bảo trì, vận hành, bảo hành hệ thống phòng cháy chữa cháy an toàn phòng cháy chữa cháy, ứng phó với những biến động do thiên tai, động đất…